Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2109/82 της Επιτροπής της 30ής Ιουλίου 1982 περί καθορισμού των επιστροφών κατά την εξαγωγή σε φυσική κατάσταση για τα σιρόπια και ορισμένα άλλα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης