Kommissionens forordning (EØF) nr. 2109/82 af 30. juli 1982 om fastsættelse af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren