Rådets forordning (EØF) nr. 3732/87 af 10. december 1987 om fastsættelse for produktionsåret 1987/1988 af de procentdele, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1a, i forordning (EØF) nr. 426/86 for så vidt angår ydelse af støtte for produkter forarbejdet på basis af tomater