Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 15/2014 af 9. januar 2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager