SPØRGSMÅL nr. 56 (H-0676/98) af Hugh McMAHON til Kommissionen. Afslag på udbetaling af arbejdsløshedsunderstøttelse