Sag C-347/16: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 26. oktober 2017 — Balgarska energiyna borsa AD (BEB) mod Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarien) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 101 TEUF og 102 TEUF — direktiv 2009/72/EF — artikel 9, 10, 13 og 14 — forordning (EF) nr. 714/2009 — artikel 3 — forordning (EU) nr. 1227/2011 — artikel 2, nr. 3) — forordning (EU) nr. 2015/1222 — artikel 1, stk. 3 — certificering og udpegelse af en uafhængig transmissionssystemoperatør — begrænsning af antallet af indehavere af licenser til transmission af elektricitet på det nationale område)