Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1092 ze dne 20. června 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/670, kterým se zavádí předchozí kontrola Unie nad dovozem některých výrobků ze železa a oceli pocházejících z určitých třetích zemí$