Rådets resolution af 25. juni 1987 om forbrugersikkerhed