Kommissionens forordning (EØF) nr. 808/85 af 27. marts 1985 om genindførelse af opkrævning af told for alginsyre samt salte og estere deraf, henhørende under pos. 39.06 A og med oprindelse i Kina, som er præferenceberettiget i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3562/84