Αποφαση του Συμβουλιου της 11ης Δεκεμβρίου 2020 για τον διορισμό ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους της συμβουλευτικής επιτροπής για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από την Ιρλανδία και τη Μάλτα 2020/C 432 I/02