Kommissionens forordning ( EØF ) nr. 26/92 af 6. januar 1992 om undtagelse for produktionsåret 1991/92 fra forordning ( EØF ) nr. 2721/88 for så vidt angår sidste frist for indgivelse af kontrakter om forebyggende destillation til godkendelse og om ændring af forordning ( EØF ) nr 2287/91 om åbning af forebyggende destillation som omhandlet i artikel 38 i Rådets forordning ( EØF ) nr. 822/87 for produktionsåret 1991/92