Den Parlamentariske Forsamling Euronests beslutning om fremskyndelse af de nationale parlamenter i EU's ratificering af den omfattende og udvidede partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Armenien på den anden side