Kommissionens beslutning nr. 2192/83/EKSF af 20. april 1983 om ændring af beslutning nr. 2872/82/EKSF om begrænsning af eksporten af visse jern- og stålvarer til Amerikas Forenede Stater