Meddelelser fra Kommissionen i henhold til artikel 9, stk. 9, i Rådets forordning (EØF) nr. 3286/80 af 4. december 1980