Sag C-130/15: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 26. maj 2016 – Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs mod National Exhibition Centre Limited (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) – Det Forenede Kongerige) Præjudiciel forelæggelse — det fælles merværdiafgiftssystem — sjette direktiv 77/388/EØF — fritagelse — artikel 13, punkt B, litra d), nr. 3 — transaktioner vedrørende betalinger og overførsler — begreb — køb af biletter til forestillinger og andre begivenheder — betaling med debet- eller kreditkort — såkaldte »ydelser vedrørende behandling af korttransaktioner«