Kommissionens forordning (EØF) nr. 2794/87 af 18. september 1987 om salg til forudfastsat pris af visse former for udbenet oksekød fra visse interventionsorganer