Zadeva C-78/13 P: Pritožba, ki jo je Constantin Hârsulescu vložil 15. januarja 2013 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 13. novembra 2012 v zadevi T-400/12, Hârsulescu proti Romuniji