Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1642 af 5. november 2020 om specificering af de tekniske aspekter for datasættet for ad hoc-emnet for 2022 »jobkvalifikationer« og de otteårige variabler for »pension og erhvervsdeltagelse« på området arbejdsstyrke, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1700 (EØS-relevant tekst)