Sag C-293/18: Domstolens kendelse (Anden Afdeling) af 19. marts 2019 — Sindicato Nacional de CCOO de Galicia mod Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT), Universidad de Santiago de Compostela og Confederación Intersindical Gallega (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Spanien) (Præjudiciel forelæggelse — socialpolitik — direktiv 1999/70/EF — rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP — §§ 2 og 3 — begrebet »en person med tidsbegrænset ansættelse« — § 4 — princippet om forbud mod forskelsbehandling — sammenlignelige situationer — berettigelse — godtgørelse i tilfælde af opsigelse af en tidsubegrænset kontrakt af en objektiv grund — ingen godtgørelse ved udløbet af en tidsbegrænset ansættelseskontrakt som PhD-studerende)