Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα Mischo της 12ης Δεκεμβρίου 1990.