Afgørelse nr. 1/2017 truffet af Det Fælles Råd Cariforum-EU, der er nedsat ved den økonomiske partnerskabsaftale mellem Cariforumlandene på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, af 17. november 2017 om ændring af bilag IX til protokol I: Oversøiske lande og territorier [2017/2202]