Kommissionens beslutning nr. 313/85/EKSF af 6. februar 1985 om fastsættelse af ændrede reduktionssatser for første kvartal af 1985 i overensstemmelse med beslutning nr. 234/84/EKSF om forlængelse af overvågningsordningen og systemer for produktionskvoter for visse produkter for virksomhederne i jern- og stålindustrien