Kendelse afsagt af Domstolens Anden Afdeling den 30. marts 2000. # Sari Kristiina Jouhki mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber. # Appel - Tjenestemænd - Meddelelse om udvælgelsesprøve - Ikke adgang til udvælgelsesprøven - Appel som åbenbart skal afvises eller forkastes. # Sag C-435/98 P. TITJUR Jouhki mod Kommissionen