Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en aftale mellem Den Europæiske Union og hvert enkelt sydligt land under den europæiske naboskabspolitik med henblik på at aftale vilkårene og betingelserne for udvidelse af den europæiske geostationære navigations-overlay-tjeneste (Egnos) til at omfatte den europæiske naboskabspolitik