Kommissionens förordning (EG) nr 1612/2003 av den 12 september 2003 om upphörande av fiske efter rödspätta med fartyg under belgisk flagg