Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 193/2012 af 26. oktober 2012 om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) og bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen