SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3435/93 van Fernando SUÁREZ GONZÁLEZ aan de Commissie. Samenwerking met Centraal- Amerika