Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/2215 van de Commissie van 22 december 2020 tot wijziging van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit 2011/630/EU wat betreft de vermelding van het Verenigd Koninkrijk en sommige van de Kroon afhankelijke gebieden in de lijst van derde landen of delen daarvan waaruit rundersperma in de Unie mag worden ingevoerd (Kennisgeving geschied onder nummer C(2020) 9552) (Voor de EER relevante tekst)