Domstolens Dom (Femte Afdeling) af 2. maj 1996. # Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Franske Republik. # Traktatbrudssøgsmål - Direktiv 92/50/EØF. # Sag C-234/95. TITJUR Kommissionen mod Frankrig