L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali Il-pubblikazzjoni tal-kotba finali għas-sena finanzjarja 2018