Sag C-71/18: Domstolens dom (Første Afdeling) af 4. september 2019– Skatteministeriet mod KPC Herning (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Vestre Landsret – Danmark) (Præjudiciel forelæggelse – det fælles merværdiafgiftssystem (moms) – direktiv 2006/112/EF – salg af en grund, hvorpå der på leveringstidspunktet er en bygning – kvalifikation – artikel 12 og 135 – begrebet »byggegrund« – begrebet »bygning« – vurdering af den økonomiske og forretningsmæssige virkelighed – vurdering af objektive elementer – parternes hensigt)