Mål T-173/20: Överklagande ingett den 23 mars 2020 – Henry Cotton’s Brand Management Company mot EUIPO – Industries Sportswear Company (Henry Cotton’s)