Sag C-76/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Berlin (Tyskland) den 8. februar 2021 — Wacker Chemie AG mod Bundesrepublik Deutschland vertreten durch das Umweltbundesamt