Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut — Offentliggørelse af det endelige regnskab for regnskabsåret 2019