Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse af EF-handlingsprogrammet for unge (C5-0116/2000 - 1998/0197(COD))