Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/814, annettu 17 päivänä toukokuuta 2019, direktiivin 2003/96/EY 19 artiklan mukaisen luvan antamisesta Italialle soveltaa lämmitykseen käytettävään kaasuöljyyn ja nestekaasuun alennettuja verokantoja tietyillä maantieteellisillä alueilla