Kommissionens forordning (EF) nr. 1346/2007 af 16. november 2007 om forbud mod fiskeri efter hellefisk i NAFO-afsnit 3 LMNO fra fartøjer, der fører spansk flag