Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2021/536, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2021, neuvoston päätöksen 2008/971/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Yhdistyneessä kuningaskunnassa tuotetun metsänviljelyaineiston vastaavuudesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)