Europaparlamentets beslut av den 8 juli 2020 om utnämning av Helga Berger till ledamot av revisionsrätten (C9-0129/2020 – 2020/0802(NLE))