Meddelelse til virksomheder, der agter at markedsføre hydrofluorcarboner i bulk i Den Europæiske Union i 2020