Rättelse till Gemensam förklaring av Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen EU:s lagstiftningsprioriteringar för 2021 (Europeiska unionens officiella tidning C 451 I av den 29 december 2020) 2021/C 15 I/01