Berigtigelse til fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen — EU’s lovgivningsmæssige prioriteter for 2021 (Den Europæiske Unions Tidende C 451 I af 29. december 2020) 2021/C 15 I/01