Uitvoeringsbesluit (EU, Euratom) 2015/2187 van de Commissie van 25 november 2015 tot wijziging van Beschikking 2005/816/EG, Euratom waarbij aan de Republiek Estland toestemming wordt gegeven om voor de berekening van de btw-grondslag van de eigen middelen ramingen te gebruiken (Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 8172)