Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2015/2187 tal-25 ta' Novembru 2015 li temenda d-Deċiżjoni 2005/816/KE, Euratom li tawtorizza lir-Repubblika tal-Estonja biex tuża ċerti stimi approssimattivi għall-kalkolu tal-bażi tar-riżorsi proprji tal-VAT (notifikata bid-dokument C(2015) 8172)