Provedbena odluka Komisije (EU, Euratom) 2015/2187 оd 25. studenoga 2015. o izmjeni Odluke 2005/816/EZ, Euratom o odobrenju Republici Estoniji da primjenjuje određene približne procjene za izračun osnovice vlastitih sredstava od PDV-a (priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 8172)