Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU, Euratom) 2015/2187 af 25. november 2015 om ændring af Kommissionens beslutning 2005/816/EF, Euratom om bemyndigelse af Republikken Estland til at anvende en tilnærmelsesvis vurdering ved beregningen af grundlaget for de egne momsindtægter (meddelt under nummer C(2015) 8172)