Prováděcí rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2015/2187 ze dne 25. listopadu 2015, kterým se mění rozhodnutí 2005/816/ES, Euratom, kterým se Estonské republice povoluje používání určitých přibližných odhadů pro výpočet základu vlastních zdrojů z DPH (oznámeno pod číslem C(2015) 8172)