2009/595/KE: Linja Gwida tal-Bank Ċentrali Ewropew tas- 17 ta’ Lulju 2009 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2006/16 dwar il-qafas legali għar-rappurtar tal-kontabilità u dak finanzjarju fis-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali (BĊE/2009/18)