A Bizottság (EU) 2019/1873 végrehajtási rendelete (2019. november 7.) az állati eredetű termékek, a szaporítóanyagok, az állati melléktermékek és az összetett élelmiszer-készítmények fokozott hatósági ellenőrzéseinek az illetékes hatóságok általi összehangolt végrehajtására vonatkozó, határállomásokon alkalmazott eljárásokról (EGT-vonatkozású szöveg)