asia C-659/19 P: Valitus, jonka Klaus Nonnemacher on tehnyt 2.9.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-389/18, Nonnemacher v. EUIPO, 20.6.2019 antamasta tuomiosta